การรับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการ WiL

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติหลักๆ คือ น้องจะต้องจบ ม.6 หรือ ปวช. สาขาใดก็ได้ แต่ที่มากกว่านั้น คือความตั้งใจ และ ความอดทน เนื่องจากงานที่น้องๆ ต้องทำนั้นเป็นตำแหน่งงานจริง ดังนั้นงานจะหนักพอสมควร ต้องมีความอดทน ตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก ซึ่งงานจะหนักมากในช่วงเริ่มต้น เพราะน้องยังไม่เคยทำงานมาก่อนแต่เมื่อน้องๆ ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้แล้ว ก็จะผ่านไปได้ ซึ่งช่วงเริ่มต้น จะเป็นช่วงทดสอบความอดทนของน้องๆ ค่ะ ส่วนเรื่องความรู้นั้น หากน้องๆ ได้เรียนรู้จากการทำงานทุกวัน ก็จะเก่งขึ้นเอง เพราะวิชาเหล่านี้ ไม่มีสอนในโรงเรียนค่ะ สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาโครงการ WiL ปวส. มีดังนี้

 • อายุตั้งแต่ 18-25 ปีบริบูรณ์
 • เพศหญิง/ชาย มีเชือชาติไทย และสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ตาไม่บอดสี
 • สามารถทำงานตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดได้ (ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)
 • สามารถเรียนในโรงงานเป็นเวลา 2 ปีได้ (หากเรียนไม่ครบ 2 ปี หรือลาออก จะต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเทอม แล้วแต่บริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ)

ขั้นตอน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือ ประสบการณ์จากการทำงานจริง ซึ่งเป็นตำแหน่งงานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงความรู้ที่จะได้รับจากการทำงานซึ่งจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมที่เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งน้องๆ จะมีครูพี่เลี้ยงดูแลทั้งในและนอกเวลางานปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ คือ
 • เบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำวันละ 300 บาท (มีรายได้ระหว่างเรียน)
 • ฟรี ค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร (2 ปี)
 • ฟรี หอพัก (ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง)
 • ฟรี รถรับส่ง ระหว่างหอพักกับโรงงาน
 • มีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน 2 ปี เมื่อจบโครงการ
 • ไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ

รอบการรับสมัคร

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ในแต่ละปีนั้น จะต้องเริ่มต้นจากความต้องการ (Demand) ของสถานประกอบการก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบการดำเนินโครงการร่วมกัน เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนักศึกษา สถานประกอบการ และสถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ  ดังนั้นทำให้ปริมาณความต้องการนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดได้อย่างแน่นอน

สำหรับปี 2561 ขณะนี้มีสถานประกอบการแจ้งความต้องการและสามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการเพื่อเข้าร่วมโครงการได้แล้ว จำนวน 1 แห่ง ทางโครงการจึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา WiL ปวส. รอบที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1  ขยายเวลารับสมัครจนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 !!  (จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม 2560)

 • นักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามช่องทางปกติ
 • สำหรับผู้ที่สมัครแล้ว สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 ภายในเดือนพฤศจิกายน
สถานประกอบการที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ: 20 คน
เรียนในระดับ: ปวส. สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สถานศึกษา: สถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐบาล 
วันที่เข้าโรงงาน: ประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สถานประกอบการที่เปิดรับ: บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ข้อมูลสถานประกอบการ: www.goodyear.co.th/about-us 
ที่ตั้งสถานประกอบการ: ถนนพหลโยธิน กม.36 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
แผนที่ตั้ง: goo.gl/maps/chHWwuVo3ZE2
สถานประกอบการที่ 2 (update!)
จำนวนที่เปิดรับ: 100 คน
เรียนในระดับ: ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สถานศึกษา: สถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐบาล 
วันที่เข้าโรงงาน: ประมาณเดือนเมษายน 2561
สถานประกอบการที่เปิดรับ: บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  
ข้อมูลสถานประกอบการ: http://www.sony.co.th
ที่ตั้งสถานประกอบการ: สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
แผนที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/c2fwHpDVx4m

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรอบที่  1

สำหรับน้องๆ ที่สมัครและได้รับเลขที่ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องสมัครซ้ำอีกรอบครั้งนะคะ

รอบที่ 2 สถานะ ยังไม่เปิดรับสมัคร

อยู่ระหว่างการเจรจากับสถานประกอบการ 
Next update: ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560