กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในภาคเหนือวันที่ 3-12 ม.ค. 61

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 12 มกราคม 2561


ทีมงานโครงการ WiL โดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด  มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัด ลำปาง และ ลำพูน โดยทีมงานจะเข้าไปให้ข้อมูลโครงการและบริษัทที่เปิดรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในปี 2561  ช่องทางการสมัคร กาารเตรียมตัวเข้าร่วมการสอบ และเงื่อนไขโครงการ พร้อมตอบข้อสงสัยของนักเรียนและครูอาจารย์ หรือผู้ปกครองที่สนใจ สามารถไปร่วมรับฟังได้ ณ โรงเรียนทั้ง 24 แห่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง