ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบ WiL ปวส. 2561

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบโครงการ WiL ปวส. 2561


ผู้สมัครสอบเข้าร่วมโครงการ WiL ปี 2561 ในระดับ ปวส. ที่กรอกใบสมััครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบรับสมัครโดยใช้

  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

  • หมายเลขโทรศัพท์

เข้าตรวจสอบที่ => “ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร”