กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ 18-20 ธ.ค. 2560

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2560

ทีมงานโครงการ WiL โดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด  มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ซึ่งมีสถานประกอบการ 2 แห่ง แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

  1. บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      เปิดรับนักศึกษาชาย จำนวน 20 คน
  2. บริษัท   บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือผู้ปกครอง/ครูแนะแนวที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ การสมัครเข้าร่วมโครงการ และสอบถามข้อสงสัยกับทีมงานได้โดยตรง ณ โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 7 แห่ง ได้แก่  ร.ร. คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ (จ.กำแพงเพชร) ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) ร.ร. คณฑีพิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) ร.ร.วังหินกิตติวิทยาคม (จ.ตาก) ร.ร.สามเงาวิทยาคม (จ.ตาก) ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา (จ.พิษณุโลก) และ ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) โดยมีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง