กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคอีสาน 12-13 ธ.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในเขตภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560

ทีมงานโครงการ WiL โดย สวทน. มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ซึ่งมีสถานประกอบการ 2 แห่ง แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

  1. บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      เปิดรับนักศึกษาชาย จำนวน 20 คน
  2. บริษัท   บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือผู้ปกครอง/ครูแนะแนวที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ การสมัครเข้าร่วมโครงการ และสอบถามข้อสงสัยกับทีมงานได้โดยตรง

ในเขตภาคอีสานมีกำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 (จ.อุบลฯ) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (จ.อุบลฯ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 (จ.ศรีสะเกษ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 (จ.อำนาจเจริญ) โรงเรียนอำนาจเจริญ (จ.อำนาจเจริญ) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 (จ.ยโสธร) โดยมีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เขตภาคอีสาน