คำชี้แจงใบสมัคร ปวส.

คำชี้แจงการกรอกใบสมัคร ปวส.

(1) ข้อมูลที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนการกรอกใบสมัคร เพื่อความรวดเร็ว

1.อีเมล์ (e-mail)
2.เลขประจำตัวประชาชน
3.เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน
4.เบอร์โทรผู้ปกครอง
5.ผู้สมัครต้องแนบ "ภาพถ่าย" เพื่อยืนยันตัวตนในระบบโดยเป็น
    ♦ ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว เห็นใบหน้าชัดเจน
    ♦ ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน/ นักศึกษา
    ♦ สามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องมือถือได้ หรือภาพที่ผู้สมัครมีไฟล์อยู่แล้ว

(2) สำหรับท่านที่กรอกใบสมัครผ่านมือถือสมาร์ทโฟน

“Link ใบสมัคร” 

http://wilschool.talumbon.com/index.php?q=/modules/WiL%20Application%20MCL/applicationForm_vocational.php