รับสมัครนักศึกษาโครงการ WiL-Michelin ปี 2562 (ปวส.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสอบคัดเลือกนักศึกษา
โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
(Work integrated Learning, WiL)
ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตร ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม

โดย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (Michelin)

โครงการ WiL-Michelin แจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อรับนักเรียน/นักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. เข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมเป็นนักศึกษา ปวส. โครงการ WiL-Michelin  ประจำปี 2562

กำหนดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่เขตภาคเหนือและภาคอีสานตามกำหนดการด้านล่าง ทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่โครงการ  WiL-Michelin ได้มาเปิดสนามสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่เบอร์ 080 124 4444 ต่อ 1083 (คุณอิง)