กำหนดการเดินทางเข้าหอพักโครงการ WiL – SONY

กำหนดการเดินทางเข้าหอพักโครงการ WiL – SONY
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 

หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)