ค่ายเตรียมความพร้อมฯ WiL-GOODYEAR ปี 2561 (รุ่นที่ 2)

ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้กับการทำงานสำหรับนักศึกษา WiL-GOODYEAR
ปีการศึกษา 2516 รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561

สวทน. ได้จัดทำโครงกาารค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเข้าโครงการเรียนรู้กับการทำงานสำหรับนักศึกษา WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561  ของ  บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนับเป็น รุ่นที่ 2  โดยเปิดรับนักศึกษา จำนวน 20 คน และมีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 5 วัน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเป้าหมายของโครงการ WiL และได้เรียนรู้ทักษะช่างเบื้องต้นสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ

สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกของบริษัท กู๊ดเยียร์ฯ ทั้ง 20 คน ตามประกาศรายชื่อ (GOODYEAR) จะต้องผ่านการรายงานตัวและทำสัญญาเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่ 16 -18 มีนาคม 2561  (รายละเอียด) เพื่อยืนยันและรักษาสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ (**เจ้าหน้าที่จะติดต่อนักศึกษา เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมหลังการทำสัญญา)

จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 จึงเดินทางจากภูมิลำเนามาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ โดย สวทน. บริการรถตู้รับจาก บขส. อุบลราชธานี มายัง ม.อุบลราชธานี กำหนดการและรายละเอียดกิจกรรม ตามตารางด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการ: PDF (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 61)

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความใน facebook (WiL “โรงเรียนในโรงงาน”)