ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL-Sony (เพิ่มเติม)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL-Sony ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ตามที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ขอประกาศรายชื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จำนวน 6 คน แสดงดังตารางด้านล่าง

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)