กำหนดการรายงานตัวโครงการ WiL 2561 (ปวส.)

กำหนดการรายงานตัว
โครงการ WiL ปีการศึกษา 2561  ระดับปวส.

ตามที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ ริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2561 ที่ผ่านมานั้น และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของทั้งสองบริษัทเรียบร้อยแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการการสอบคัดเลือกได้แจ้งกำหนดการในการรายงานตัวของนักศึกษาโครงการ WiL ปี 2561 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามวัน เวลา และสถานที่ พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียมม ดังแสดงในรูปด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร: PDF 

**หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)**