ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการ WiL-Continental

ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน
บริษัท คอนติเนนทอล ประเทศไทยจำกัด

ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ WiL-Continental  โดยขอแจ้งประกาศ “รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท คอนติเนนทอล ประเทศไทยจำกัด” จำนวน 40 คน ดังตารางด้านล่าง

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะเข้าทำการสอบสัมภาษณ์และร่วมกิจกรรมกับบริษัทในวันที่ 4 มีนาคม 2560 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตั้งแต่เวลา 8.00 น-16.00 น. โดยให้นักศึกษาแต่งกายในชุดนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสละสิทธ์ หรือมีข้อสอบถามใดๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)