ประกาศผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง WiL-Sony รอบที่ 1

ประกาศ
ผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง WiL-Sony
ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) 

ตามที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้คัดเลือกนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ WiL-Sony ปี 2561 เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

ขณะนี้  ริษัท โซนี่ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกครูพี่เลี้ยง WiL-Sony รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 7 คน ตามประกาศรายชื่อด้านล่าง

**สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นลำดับถัดไป  หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)**