ผลการคัดเลือก WiL-GOODYEAR ปี 2561

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL-GOODYEAR
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 มาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ขณะนี้  ริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL-GOODYEAR ปวส. ปี 2561  จำนวน 20 คน และสำรอง 5 คน ตามประกาศรายชื่อด้านล่าง 

**สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ ให้รอประกาศวันรายงานตัวและการเซ็นสัญญา รวมถึงสถานที่และเอกสารที่ต้องเตรียม อีกครั้ง ภายในเดือนมีนาคม**

หมายเหตุ

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)