ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL 2561 (จ.นครราชสีมา และ พิษณุโลก)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปีการศึกษา 2561
“ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมาและพิษณุโลก”

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.พิษณุโลก  ขณะนี้  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 32 คน ตามรายชื่อ ด้านล่าง

**สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ ให้รอประกาศวันรายงานตัวและการเซ็นสัญญา รวมถึงสถานที่และเอกสารที่ต้องเตรียม อีกครั้ง ภายในเดือนมีนาคม**

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)