ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL 2561 (เขตพื้นที่ภาคเหนือ)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปีการศึกษา 2561
“เขตพื้นที่ภาคเหนือ”

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 2 ศูนย์สอบ คือ
(1) ศูนย์สอบโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  และ
(2) ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (สพม. 35)  จ.ลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

ขณะนี้  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปี 2561  ในเขตพื้นที่ภาคเหนือแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 149 คน ตามรายชื่อด้านล่าง

หมายเหตุ ผลการคัดเลือกของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)