ประกาศศูนย์สอบ WiL-Sony เพิ่มเติม

ประกาศศูนย์สอบ WiL-Sony เพิ่มเติม


ทางคณะผู้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปี 2561 (บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด)ได้แจ้งเพิ่มเติมศูนย์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าปฏิบัติงานใน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ศูนย์สอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

  • สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จ.นครราชสีมา) อาคาร 35 ห้อง 100-1

  • เวลา : เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.

  • เบอร์ติดต่อสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
    092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)