ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL 2561 (เขตพื้นที่อีสาน)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปีการศึกษา 2561
“เขตพื้นที่อีสาน”

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 จำนวน 2 ศูนย์สอบ คือ
(1) ศูนย์สอบโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ.อุบลราชธานี และ
(2) ศูนย์สอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

ขณะนี้  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปี 2561  รอบที่ 1 (เฉพาะในเขตพื้นที่อีสาน) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 64 คน ตามรายชื่อ ด้านล่าง

หมายเหตุ ผลการคัดเลือกของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)