กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ WiL-GOODYEAR ปี 2561 (รุ่นที่ 2)

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มเข้าโครงการเรียนรู้กับการทำงาน
นักศึกษา ปวส. WiL-GOODYEAR
รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่  23-27 เมษายน 2561
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR รุ่นที่ 2 ให้มีความเข้าใจเป้าหมายของโครงการ WiL และเรียนรู้ทักษะช่างเบื้องต้นสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR รุ่นที่ 2 ขึ้น

โดยมีการเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งมี ผู้อำนวยการอำนาจ สังข์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  และ อาจารย์จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์ หัวหน้าหลักสูตรเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและพบปะกับนักศึกษา รุ่นที่ 2  ทีมงานของบริษัท สมาร์ทเซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลนักศึกษาในโครงการ และนักศึกษาปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR เช่นกัน ได้มาร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา ปวส. และถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการก่อนที่นักศึกษาจะได้เข้าปฏิบัติงานในบริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนพฤษภาคม

ภาพกิจกรรมวันที่ 23 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 เมษายน 2561

กำหนดการเดินทางเข้าหอพักโครงการ WiL – SONY

กำหนดการเดินทางเข้าหอพักโครงการ WiL – SONY
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 

หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา WiL-Goodyear (เพิ่มเติม)

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับ
นักศึกษาโครงการ WiL-Goodyear (เพิ่มเติม)

สวทน. ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาโครงการ WiL-Goodyear ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ดาวน์โหลด: PDF

หอพักของนักศึกษา WiL-Goodyear 

  • โปรเกรส แมนชั่น
  • ที่อยู่: 81/10 ม.1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000