ประกาศศูนย์สอบ WiL-Sony เพิ่มเติม

ประกาศศูนย์สอบ WiL-Sony เพิ่มเติม


ทางคณะผู้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปี 2561 (บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด)ได้แจ้งเพิ่มเติมศูนย์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าปฏิบัติงานใน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ศูนย์สอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 • สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จ.นครราชสีมา) อาคาร 35 ห้อง 100-1

 • เวลา : เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.

 • เบอร์ติดต่อสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
  092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL 2561 (เขตพื้นที่อีสาน)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปีการศึกษา 2561
“เขตพื้นที่อีสาน”

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 จำนวน 2 ศูนย์สอบ คือ
(1) ศูนย์สอบโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ.อุบลราชธานี และ
(2) ศูนย์สอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

ขณะนี้  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปี 2561  รอบที่ 1 (เฉพาะในเขตพื้นที่อีสาน) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 64 คน ตามรายชื่อ ด้านล่าง

หมายเหตุ ผลการคัดเลือกของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

การสอบคัดเลือกเขตพื้นที่อีสาน (20 ม.ค. 2561)

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ปวส. WiL ปี 2561
“เขตพื้นที่อีสาน”เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2560 มีการจัดการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปี 2561 ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 2 ศูนย์สอบ คือ ศูนย์สอบโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (จ.อุบลราชธานี) และ ศูนย์สอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 (จ.อำนาจเจริญ) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานใน 2 บริษัท คือ 1) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ 2) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีนักเรียน/นักศึกษาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมสอบกว่า 90 คน  การสอบคัดเลือกมีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยตัวแทนจากสถานประกอบการ ทางคณะผู้จัดการสอบคัดเลือกได้รับการอำนวยความสะดวกจากโรงเรียนศูนย์สอบทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี  บรรยากาศในการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพบรรยากาศการสอบ ณ ศูนย์สอบ ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย

       

ภาพบรรยากาศการสอบ ณ ศูนย์สอบ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 54

   

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและศูนย์สอบโครงการ WiL ปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและศูนย์สอบโครงการ WiL
ปีการศึกษา 2561 


 “เขตพื้นที่ภาคเหนือ” (NEW)
(1) ศูนย์สอบโรงเรียนตากพิทยาคม

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

 • สถานประกอบการที่เปิดสอบ: จำนวน 2 บริษัท
  (1) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
  (2) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ  112 คน 

 • ที่ตั้งศูนย์สอบ: เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 630000

 • แผนที่: https://goo.gl/maps/jqDoyZ5DeG32

(2) ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (สพม. 35) 

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 • สถานประกอบการที่เปิดสอบ: จำนวน 2 บริษัท
  (1) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
  (2) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ  74 คน

 • ที่ตั้งศูนย์สอบ: 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

 • แผนที่: https://goo.gl/maps/nB46uNRzGH72

 “เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและอื่นๆ”

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

 • สถานประกอบการที่เปิดสอบ: จำนวน 1 บริษัท
  (1) 
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • ศูนย์สอบ: จำนวน 1 แห่ง  
  (1)  ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ. ราชบุรี จำนวน 26 คน

  ที่อยู่: เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

  แผนที่: https://goo.gl/maps/rPajdWAxNek


“เขตพื้นที่ภาคอีสาน”

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

 • สถานประกอบการที่เปิดสอบ: จำนวน 2 บริษัท
  (1) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
  (2) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • ศูนย์สอบ: จำนวน 2 แห่ง  
  (1)  ศูนย์สอบโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ. อุบลราชธานี
  จำนวน 67 คน

ที่อยู่: ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แผนที่: https://goo.gl/maps/XGmUWJtwrnJ2

(2 ) ศูนย์สอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 67 คน

ที่อยู่: 30 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนที่: https://goo.gl/maps/rPajdWAxNek

อย่าลืม!! เลขประจำตัวผู้สอบและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบด้วยนะคะ