กิจกรรมกีฬาสี WiL สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

กิจกรรมกีฬาสี WiL สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

เมื่ิอวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการโรงเรียนในโรงงาน ได้จัด “กิจกรรมกีฬาสี WiL สัมพันธ์  ครั้งที่ 1” ณ Lynx Arena ลิ้งค์ อารีน่า ศูนย์กีฬาขนาดย่อม เพื่อให้นักศึกษาในโครงการ WiL ทั้งรุ่นพี่ (ปี 2559)  และรุ่นน้อง (ปี 2560) ได้รู้จักและทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และผ่อนคลายจากการทำงานและการเรียน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนกว่า 200 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ 3 แห่ง คือ (1) บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (2) บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ (3) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วม กีฬาที่จัดแข่งขันจึงมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยกีฬาสากล จัดแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย 7 คน  ฟุตบอลหญิง 7 คน   แบตมินตันชายเดี่ยว  แบตมินตันหญิงเดี่ยว แบตมินตันชายคู่  และแบตมินตันหญิงคู่ ส่วนกีฬาพื้นบ้าน จัดแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่งสามขา วิ่งเปี้ยว กอล์ฟคนจน และกินวิบาก โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 4 สี ตามสถานประกอบการ ได้แก่

 • สีน้ำเงิน (บริษัท สตาร์สฯ)
 • สีฟ้า (บริษัท โซนี่ฯ กลุ่มที่ 1 )
 • สีชมพู (บริษัท โซนี่ฯ กลุ่มที่ 2)
 • สีเทา (บริษัท กู๊ดเยียร์ฯ)

นอกจากนักศึกษาได้ออกกำลังกายและได้รับความสนุกสนานแล้ว ถือเป็นโอกาสที่รุ่นพี่และรุ่นน้องจากโรงเรียนเครือข่าย WiL ได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ผลการแข่งขันทั้งหมด มีดังนี้

 • ฟุตบอลชาย 7 คน แชมป์ได้แก่  บริษัท กู๊ดเยียร์ฯ
 • ฟุตบอลหญิง 7 คน แชมป์ได้แก่ บริษัท โซนี่ฯ
 • แบตมินตันชายเดี่ยว แชมป์ได้แก่ บริษัท กู๊ดเยียร์ฯ
 • แบตมินตันหญิงเดี่ยว    แชมป์ได้แก่ บริษัท สตาร์สฯ
 • แบตมินตันชายคู่ แชมป์ได้แก่ บริษัท กู๊ดเยียร์ฯ
 • แบตมินตันหญิงคู่ แชมป์ได้แก่ บริษัท โซนี่ฯ
 • วิ่งหรรษา   แชมป์ได้แก่ บริษัท โซนี่ฯ
 • วิ่งเปี้ยว แชมป์ได้แก่ บริษัท กู๊ดเยียร์ฯ
 • กอล์ฟคนจน แชมป์ได้แก่ บริษัท โซนี่ฯ
 • กินวิบาก แชมป์ได้แก่ บริษัท สตาร์สฯ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคนด้วยนะคะ

ภาพกิจกรรม

เปิดงานและบรรยากาศ

ฟุตบอลชาย 7 คน

ฟุตบอลหญิง 7 คน

แบตมินตัน

 

กีฬาพื้นบ้าน

มอบรางวัลและคนเบื้องหลัง