ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ STI-WiL– Continental ระดับ ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
โครงการ STI-WiL– Continental ปี 2561 (ระดับ ป.โท)

ตามที่ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น วิศวกรฝึกหัด หรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-Work Integrated Learning: STI-WiL)  และได้มีการสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2651 แล้วนั้น

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็น วิศวกรฝึกหัดหรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด จำนวน 2 ท่าน คือ

(1)  นางสาวอังคนา สังข์ทองจีน

(2) นายกฤติธี ญาณพิสิฐกุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ Pre-selection โครงการ STI-WiL-Continental (ระดับ ป.โท)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ pre-selection  
โครงการ STI-WiL– Continental ปี 2561 (ระดับ ป.โท)

ตามที่ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น วิศวกรฝึกหัด หรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-Work Integrated Learning: STI-WiL) นั้น

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ pre- selection และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯ ใน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 -17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

(1) Mr.Auttawut Hinchaisri

(2) Ms.Aungkna Sungtonggen

(3) Mr.Sinmed Meechalao

(4) Mr.Krittitee Yanpisitkul

(5) Mr.Peerawish Tawantarong

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกวิศวกรฝึกหัดหรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด (WiL-GOODYEAR) ปี 2561

ประกาศผลการคัดเลือก
วิศวกรฝึกหัดหรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการ WiL- Goodyear ปีการศึกษา 2561

ตามที่ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-Work Integrated Learning: STI-WiL) โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น วิศวกรฝึกหัด หรือ นักเทคโนโลยีฝึกหัด  ปีการศึกษา 2561 นั้น

ขณะนี้ทางบริษัท กู๊ดเยียร์ฯ ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจำนวน 4 ท่าน และ สำรอง จำนวน 1 ท่าน รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

 

ประกาศผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง WiL-Sony รอบที่ 1

ประกาศ
ผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง WiL-Sony
ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) 

ตามที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้คัดเลือกนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ WiL-Sony ปี 2561 เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

ขณะนี้  ริษัท โซนี่ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกครูพี่เลี้ยง WiL-Sony รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 7 คน ตามประกาศรายชื่อด้านล่าง

**สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นลำดับถัดไป  หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)**