อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด ณ วท.นนทบุรี

อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด 
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

นักศึกษาโครงการ WiL-GOODYEAR และ WiL-Sony ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ในชื่อ “อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด”  โดยนักศึกษาโครงการ WiL ทั้งหมดอยู่ในทีม “สีน้ำเงิน”

 

รับสมัครนักศึกษาโครงการ WiL-Michelin ปี 2562 (ปวส.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสอบคัดเลือกนักศึกษา
โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
(Work integrated Learning, WiL)
ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตร ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม

โดย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (Michelin)

โครงการ WiL-Michelin แจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อรับนักเรียน/นักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. เข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมเป็นนักศึกษา ปวส. โครงการ WiL-Michelin  ประจำปี 2562

กำหนดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่เขตภาคเหนือและภาคอีสานตามกำหนดการด้านล่าง ทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่โครงการ  WiL-Michelin ได้มาเปิดสนามสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่เบอร์ 080 124 4444 ต่อ 1083 (คุณอิง) 

กำหนดการเดินทางเข้าหอพักโครงการ WiL – SONY

กำหนดการเดินทางเข้าหอพักโครงการ WiL – SONY
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 

หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา WiL-Goodyear (เพิ่มเติม)

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับ
นักศึกษาโครงการ WiL-Goodyear (เพิ่มเติม)

สวทน. ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาโครงการ WiL-Goodyear ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ดาวน์โหลด: PDF

หอพักของนักศึกษา WiL-Goodyear 

  • โปรเกรส แมนชั่น
  • ที่อยู่: 81/10 ม.1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

ค่ายเตรียมความพร้อมฯ WiL-GOODYEAR ปี 2561 (รุ่นที่ 2)

ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้กับการทำงานสำหรับนักศึกษา WiL-GOODYEAR
ปีการศึกษา 2516 รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561

สวทน. ได้จัดทำโครงกาารค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเข้าโครงการเรียนรู้กับการทำงานสำหรับนักศึกษา WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561  ของ  บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนับเป็น รุ่นที่ 2  โดยเปิดรับนักศึกษา จำนวน 20 คน และมีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 5 วัน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเป้าหมายของโครงการ WiL และได้เรียนรู้ทักษะช่างเบื้องต้นสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ

สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกของบริษัท กู๊ดเยียร์ฯ ทั้ง 20 คน ตามประกาศรายชื่อ (GOODYEAR) จะต้องผ่านการรายงานตัวและทำสัญญาเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่ 16 -18 มีนาคม 2561  (รายละเอียด) เพื่อยืนยันและรักษาสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ (**เจ้าหน้าที่จะติดต่อนักศึกษา เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมหลังการทำสัญญา)

จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 จึงเดินทางจากภูมิลำเนามาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ โดย สวทน. บริการรถตู้รับจาก บขส. อุบลราชธานี มายัง ม.อุบลราชธานี กำหนดการและรายละเอียดกิจกรรม ตามตารางด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการ: PDF (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 61)

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความใน facebook (WiL “โรงเรียนในโรงงาน”)

กำหนดการรายงานตัวโครงการ WiL 2561 (ปวส.)

กำหนดการรายงานตัว
โครงการ WiL ปีการศึกษา 2561  ระดับปวส.

ตามที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ ริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2561 ที่ผ่านมานั้น และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของทั้งสองบริษัทเรียบร้อยแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการการสอบคัดเลือกได้แจ้งกำหนดการในการรายงานตัวของนักศึกษาโครงการ WiL ปี 2561 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามวัน เวลา และสถานที่ พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียมม ดังแสดงในรูปด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร: PDF 

**หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)**

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในภาคเหนือวันที่ 3-12 ม.ค. 61

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 12 มกราคม 2561


ทีมงานโครงการ WiL โดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด  มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัด ลำปาง และ ลำพูน โดยทีมงานจะเข้าไปให้ข้อมูลโครงการและบริษัทที่เปิดรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในปี 2561  ช่องทางการสมัคร กาารเตรียมตัวเข้าร่วมการสอบ และเงื่อนไขโครงการ พร้อมตอบข้อสงสัยของนักเรียนและครูอาจารย์ หรือผู้ปกครองที่สนใจ สามารถไปร่วมรับฟังได้ ณ โรงเรียนทั้ง 24 แห่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ 18-20 ธ.ค. 2560

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2560

ทีมงานโครงการ WiL โดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด  มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ซึ่งมีสถานประกอบการ 2 แห่ง แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

  1. บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      เปิดรับนักศึกษาชาย จำนวน 20 คน
  2. บริษัท   บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือผู้ปกครอง/ครูแนะแนวที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ การสมัครเข้าร่วมโครงการ และสอบถามข้อสงสัยกับทีมงานได้โดยตรง ณ โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 7 แห่ง ได้แก่  ร.ร. คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ (จ.กำแพงเพชร) ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) ร.ร. คณฑีพิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) ร.ร.วังหินกิตติวิทยาคม (จ.ตาก) ร.ร.สามเงาวิทยาคม (จ.ตาก) ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา (จ.พิษณุโลก) และ ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) โดยมีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคอีสาน 12-13 ธ.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในเขตภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560

ทีมงานโครงการ WiL โดย สวทน. มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ซึ่งมีสถานประกอบการ 2 แห่ง แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

  1. บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      เปิดรับนักศึกษาชาย จำนวน 20 คน
  2. บริษัท   บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือผู้ปกครอง/ครูแนะแนวที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ การสมัครเข้าร่วมโครงการ และสอบถามข้อสงสัยกับทีมงานได้โดยตรง

ในเขตภาคอีสานมีกำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 (จ.อุบลฯ) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (จ.อุบลฯ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 (จ.ศรีสะเกษ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 (จ.อำนาจเจริญ) โรงเรียนอำนาจเจริญ (จ.อำนาจเจริญ) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 (จ.ยโสธร) โดยมีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เขตภาคอีสาน