กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา WiL-Goodyear (เพิ่มเติม)

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับ
นักศึกษาโครงการ WiL-Goodyear (เพิ่มเติม)

สวทน. ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาโครงการ WiL-Goodyear ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ดาวน์โหลด: PDF

หอพักของนักศึกษา WiL-Goodyear 

  • โปรเกรส แมนชั่น
  • ที่อยู่: 81/10 ม.1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL-Sony (เพิ่มเติม)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL-Sony ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ตามที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ขอประกาศรายชื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จำนวน 6 คน แสดงดังตารางด้านล่าง

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการ WiL-Continental

ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน
บริษัท คอนติเนนทอล ประเทศไทยจำกัด

ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ WiL-Continental  โดยขอแจ้งประกาศ “รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท คอนติเนนทอล ประเทศไทยจำกัด” จำนวน 40 คน ดังตารางด้านล่าง

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะเข้าทำการสอบสัมภาษณ์และร่วมกิจกรรมกับบริษัทในวันที่ 4 มีนาคม 2560 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตั้งแต่เวลา 8.00 น-16.00 น. โดยให้นักศึกษาแต่งกายในชุดนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสละสิทธ์ หรือมีข้อสอบถามใดๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)

ผลการคัดเลือก WiL-GOODYEAR ปี 2561

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL-GOODYEAR
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 มาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ขณะนี้  ริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL-GOODYEAR ปวส. ปี 2561  จำนวน 20 คน และสำรอง 5 คน ตามประกาศรายชื่อด้านล่าง 

**สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ ให้รอประกาศวันรายงานตัวและการเซ็นสัญญา รวมถึงสถานที่และเอกสารที่ต้องเตรียม อีกครั้ง ภายในเดือนมีนาคม**

หมายเหตุ

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL 2561 (จ.นครราชสีมา และ พิษณุโลก)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปีการศึกษา 2561
“ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมาและพิษณุโลก”

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.พิษณุโลก  ขณะนี้  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 32 คน ตามรายชื่อ ด้านล่าง

**สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ ให้รอประกาศวันรายงานตัวและการเซ็นสัญญา รวมถึงสถานที่และเอกสารที่ต้องเตรียม อีกครั้ง ภายในเดือนมีนาคม**

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL 2561 (เขตพื้นที่ภาคเหนือ)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปีการศึกษา 2561
“เขตพื้นที่ภาคเหนือ”

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 2 ศูนย์สอบ คือ
(1) ศูนย์สอบโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  และ
(2) ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (สพม. 35)  จ.ลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

ขณะนี้  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปี 2561  ในเขตพื้นที่ภาคเหนือแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 149 คน ตามรายชื่อด้านล่าง

หมายเหตุ ผลการคัดเลือกของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL 2561 (จ.ราชบุรีและใกล้เคียง)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปีการศึกษา 2561
“เขตพื้นที่ จ.ราชบุรี และใกล้เคียง”

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่ จ.ราชบุรี และใกล้เคียง ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 2ึ7 มกราคม 2561 

ขณะนี้  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปี 2561  รอบที่ 2 (เฉพาะในเขตพื้นที่ จ.ราชบุรี และใกล้เคียง) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 12 คน ตามรายชื่อ ด้านล่าง

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL 2561 (เขตพื้นที่อีสาน)

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปีการศึกษา 2561
“เขตพื้นที่อีสาน”

จากการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 จำนวน 2 ศูนย์สอบ คือ
(1) ศูนย์สอบโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ.อุบลราชธานี และ
(2) ศูนย์สอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

ขณะนี้  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาและแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา WiL ปวส. ปี 2561  รอบที่ 1 (เฉพาะในเขตพื้นที่อีสาน) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 64 คน ตามรายชื่อ ด้านล่าง

หมายเหตุ ผลการคัดเลือกของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)