ประกาศศูนย์สอบ WiL-Sony เพิ่มเติม

ประกาศศูนย์สอบ WiL-Sony เพิ่มเติม


ทางคณะผู้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปี 2561 (บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด)ได้แจ้งเพิ่มเติมศูนย์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าปฏิบัติงานใน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ศูนย์สอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 • สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จ.นครราชสีมา) อาคาร 35 ห้อง 100-1

 • เวลา : เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.

 • เบอร์ติดต่อสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
  092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา)

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและศูนย์สอบโครงการ WiL ปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและศูนย์สอบโครงการ WiL
ปีการศึกษา 2561 


 “เขตพื้นที่ภาคเหนือ” (NEW)
(1) ศูนย์สอบโรงเรียนตากพิทยาคม

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

 • สถานประกอบการที่เปิดสอบ: จำนวน 2 บริษัท
  (1) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
  (2) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ  112 คน 

 • ที่ตั้งศูนย์สอบ: เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 630000

 • แผนที่: https://goo.gl/maps/jqDoyZ5DeG32

(2) ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (สพม. 35) 

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 • สถานประกอบการที่เปิดสอบ: จำนวน 2 บริษัท
  (1) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
  (2) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ  74 คน

 • ที่ตั้งศูนย์สอบ: 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

 • แผนที่: https://goo.gl/maps/nB46uNRzGH72

 “เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและอื่นๆ”

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

 • สถานประกอบการที่เปิดสอบ: จำนวน 1 บริษัท
  (1) 
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • ศูนย์สอบ: จำนวน 1 แห่ง  
  (1)  ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ. ราชบุรี จำนวน 26 คน

  ที่อยู่: เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

  แผนที่: https://goo.gl/maps/rPajdWAxNek


“เขตพื้นที่ภาคอีสาน”

 • วันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

 • สถานประกอบการที่เปิดสอบ: จำนวน 2 บริษัท
  (1) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
  (2) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • ศูนย์สอบ: จำนวน 2 แห่ง  
  (1)  ศูนย์สอบโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ. อุบลราชธานี
  จำนวน 67 คน

ที่อยู่: ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แผนที่: https://goo.gl/maps/XGmUWJtwrnJ2

(2 ) ศูนย์สอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 67 คน

ที่อยู่: 30 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนที่: https://goo.gl/maps/rPajdWAxNek

อย่าลืม!! เลขประจำตัวผู้สอบและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบด้วยนะคะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ WiL ปี 2561 รอบที่ 1

 • สถานประกอบการ: บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • จำนวน: 34 คน  

 • วัน เวลา และสถานที่สอบ:  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 แล้ว โดยแจ้งผ่านfacebook และ เว็บไซต์โครงการ