การสอบคัดเลือกเขตพื้นที่อีสาน (20 ม.ค. 2561)

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ปวส. WiL ปี 2561
“เขตพื้นที่อีสาน”เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2560 มีการจัดการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WiL ระดับ ปวส. ปี 2561 ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 2 ศูนย์สอบ คือ ศูนย์สอบโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (จ.อุบลราชธานี) และ ศูนย์สอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 (จ.อำนาจเจริญ) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานใน 2 บริษัท คือ 1) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ 2) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีนักเรียน/นักศึกษาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมสอบกว่า 90 คน  การสอบคัดเลือกมีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยตัวแทนจากสถานประกอบการ ทางคณะผู้จัดการสอบคัดเลือกได้รับการอำนวยความสะดวกจากโรงเรียนศูนย์สอบทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี  บรรยากาศในการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพบรรยากาศการสอบ ณ ศูนย์สอบ ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย

       

ภาพบรรยากาศการสอบ ณ ศูนย์สอบ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 54