นักศึกษา ปวส. ปี 2562 (บริษัท สยามมิชลินฯ)

การรับสมัครนักศึกษา ปวส.
โครงการ Michelin Talent Academy  

หลักสูตร ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการโครงการ Michelin Talent Academy ปี 2562 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 3 ศูนย์สอบ

    1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศูนย์สอบ เชียงใหม่ 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศูนย์สอบ พิษณุโลก

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศูนย์สอบอีสาน (อำนาจเจริญ)